Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Haags Historisch Museum

naar museumoverzicht

Haags Historisch Museum

Korte Vijverberg 7 2513 AB Den Haag www.haagshistorischmuseum.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Stichting Haags Historisch Museum beheert de collectie, in eigendom van de Gemeente, en is ondergebracht in het Haags Historisch museum en de collectie van museum de Gevangenpoort, dit is Rijkscollectie. De stichting meldt dat er herkomstonderzoek is verricht naar de schilderijen in beide collecties. 

Update 2020

Stichting Haags Historisch Museum beheert de collectie van het Haags Historisch Museum, eigendom van de Gemeente Den Haag, en de collectie van Museum de Gevangenpoort, dit is Rijkscollectie.

Tussen 2014 en 2018 heeft de Stichting Haags Historisch Museum herkomstonderzoek laten doen naar de schilderijencollecties van het Haags Historisch Museum en Museum de Gevangenpoort. In totaal kwamen 208 schilderijen in aanmerking voor dit onderzoek. Geen van deze objecten heeft een duidelijke problematische herkomst.  Van de 208 geselecteerde schilderijen bleken er 100 een heldere herkomst te hebben. Voor 108 schilderijen geldt dat er geen aanwijzingen gevonden zijn voor een problematische herkomstgeschiedenis. Wel is het zo dat door het ontbreken van kennis over de herkomstgeschiedenis deze schilderijen een 'open einde' hebben.

In 2019-2020 heeft het bovengenoemde onderzoek een vervolg gekregen in de vorm van een herkomstonderzoek naar de tekeningencollectie van het Haags Historisch Museum. Voor geen van de 46 onderzochte tekeningen zijn aanwijzingen gevonden die duiden op een problematische herkomstgeschiedenis. Voor drie tekeningen geldt dat wegens het ontbreken van kennis over de herkomstgeschiedenis niet kan worden uitgesloten dat deze een problematische herkomstgeschiedenis hebben.

Beide onderzoeken zijn verricht door Sophie Olie (ZieSO producties) en vastgelegd in twee rapporten. Beide rapporten zijn aangeboden aan de Gemeente Den Haag. Het rapport over de schilderijencollectie is aan de Commissie Museale Verwervingen vanaf 1933 voorgelegd waarbij Helen Schretlen voor de gelegenheid als waarnemend secretaris optrad. Naast de rapporten worden in het museum papieren versies van de werkdocumenten bewaard (met daarin o.a. de onderzoeksopties en onderzoeksmateriaal per object in 'objectdossiers'). De resultaten van beide onderzoeken zijn verwerkt in het digitale collectieregistratiesysteem Adlib.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Bekijk de reactie van het Haags Historisch Museum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het museum, gelegen aan de Hofvijver, toont de geschiedenis van de Hofstad in allerlei facetten. De collectie bevat onder andere portretten, stadsgezichten, Oranjalia en andere voorwerpen, zoals een draagkoets en zilverwerk.