Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Home

Herkomstonderzoek musea

De Nederlandse musea werden in 2009 door de Museumvereniging gevraagd de herkomstgeschiedenis van hun collecties te onderzoeken. Het doel was te komen tot een inventarisatie van voorwerpen, waarvan de herkomstgeschiedenis verwijst naar roof, confiscatie, gedwongen verkoop of naar andere verdachte omstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1933 tot en met het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek Museale Verwervingen vanaf 1933 richt zich uitsluitend op kunstvoorwerpen en joodse rituele objecten in de Nederlandse musea.

Dit onderzoek is een vervolg op het museumonderzoek Museale Verwervingen 1940-1948, dat de Nederlandse Museumvereniging in 1998-1999 door haar leden liet uitvoeren. 

Bekijk de introductievideo over het herkomstonderzoek van dit project.

Nieuws

Tentoonstelling: Boijmans in de Oorlog. Kunst in de verwoeste stad

Vanaf 13 oktober 2018 tot en met 27 januari 2019 vertelt Museum Boijmans Van Beuningen over zijn eigen museumverleden in de veelzijdige tentoonstelling 'Boijmans in de Oorlog. Kunst in de verwoeste stad' samengesteld door conservator Peter van der Coelen en gastconservator Sandra Smets. Een van de aanleidingen voor de tentoonstelling is de afronding van het herkomstonderzoek naar de museumcollectie waarbij de stukken uit de verzameling de revue zijn gepasseerd en hun herkomst is vastgesteld voor zover mogelijk. Tegelijkertijd met de tentoonstelling verschijnen er twee publicaties.

Lees meer