Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven

naar museumoverzicht

Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven

Kazerneplein 4 2871 CZ Schoonhoven www.zilvermuseum.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft 1 object met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum heeft geen andere objecten met een problematische herkomstgeschiedenis in de collectie aangetroffen dan de zilveren jad, die ook al tijdens het onderzoek van 1999 naar voren is gekomen. De jad werd tijdens de oorlog bij de Liro-bank ingeleverd. Het voorwerp is daarna in Berlijn terechtgekomen en na de bevrijding naar Nederland gerecupereerd. De jad werd door het ministerie van Financiën na de oorlog aan het museum geschonken met de mededeling dat de eigenaar was omgekomen en er ook geen familieleden bekend waren die de oorlog hadden overleefd.

De weinige objecten met herkenningswaarde in de collectie van het museum hebben een heldere herkomst of zijn al eerder onderzocht. Na het huidige onderzoek naar de collectie blijven nog wel vraagtekens over bij andere objecten. Zo wordt tijdens de oorlogsjaren in het zogenaamde Stamboek Collectie Keur en Ambacht 1938-1949 gesproken over objecten die zijn ‘ingeruild’. De namen van de begunstigers die in het stamboek staan vermeld, zijn meestal bekende juweliersnamen, maar soms ook namen die verder onbekend zijn.

Veel voorwerpen zijn door schenkingen in de collectie terechtgekomen. Het museum laat weten dat de voorgeschiedenis van de schenkers over het algemeen niet bekend is. Wat betreft de aankopen geven de jaarverslagen een overzicht met aanwinsten. In het overzicht staat niet van wie de objecten gekocht werden. Voor het onderzoek zijn verder de inventariskaarten en de documentatie over de verwervingen geraadpleegd, waardoor de in de jaarverslagen ontbrekende informatie deels kon worden aangevuld.

Tot slot merkt het museum op dat de uurwerken die zich in de collectie bevonden, zullen worden ondergebracht in een nieuw museum voor tijd. Het merendeel van deze uurwerkcollectie is een bruikleen van de Stichting Museum en Archief voor Tijdmeetkunde (SMAT). De herkomst van de uurwerken die sinds 1978 verworven zijn door het Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum is onderzocht, waarbij geen verdachte zaken zijn aangetroffen. De uurwerken, die onder het bruikleen van de SMAT vallen, zijn buiten beschouwing gelaten.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

In 1999 liet het museum weten dat het tijdens de oorlogsjaren verschillende kostbaarheden in bewaring heeft genomen. Nader onderzoek leverde destijds geen nieuwe informatie op. Het museum meldde dat het onbekend is welke voorwerpen het betrof en hoe de afwikkeling van een en ander na de oorlog is verlopen. Als punt van aandacht werd een jad genoemd, die na de oorlog door het ministerie van Financiën aan het museum werd geschonken. Omdat ook nu nog niet meer duidelijkheid over de herkomst van de jad bestaat, is het voorwerp in het huidige onderzoek wederom genoemd.

Bekijk de reactie van het Zilvermuseum Schoonhoven in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het museum, voorheen het Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum, geeft een beeld van Nederlands gebruikszilver van 1600 tot heden, waarbij ook het goud- en zilversmidambacht inzichtelijk wordt gemaakt. Daarnaast is er aandacht voor de geschiedenis van de zilvermerken.

Objecten

Jad

Jad

Kunstenaar/ Vervaardiger
J. Frijthoff
Titel
Jad
Jaartal
1817
Techniek
Zilver
Afmetingen
l. 27 cm
Inventarisnummer
10220.a
Beschrijving

Aan de jad zijn een kleine haak (I. Rosierse, Rotterdam, 1843) en een grote haak (A. Jorning, Amsterdam, 1878) bevestigd.

Categorie
Joodse rituele objecten
Museum
Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven

Onderzoeksresultaten

Conclusie

De jad werd tijdens de Tweede Wereldoorlog ingeleverd bij de roofbank Lippmann, Rosenthal & Co. te Amsterdam. Volgens onderzoek in 1993 werd de jad daar ingeleverd...

meer informatie