Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Stedelijk Museum Schiedam

naar museumoverzicht

Stedelijk Museum Schiedam

Hoogstraat 112 3111 HL Schiedam www.stedelijkmuseumschiedam.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum meldt geen problematische aanwinsten te hebben aangetroffen. Voor het onderzoek zijn de collectieregistratie en het museumarchief (bestaande uit onder andere inventariskaarten, jaarverslagen, aanwinstenlijsten en schenkingslijsten) geraadpleegd. Vervolgens is in het Gemeentearchief Schiedam onderzoek gedaan in de ontbrekende jaarverslagen, in het archief van de museumcommissie en in de raadsstukken betreffende aankopen, schenkingen en bruiklenen van het museum.

Sinds 1954 verzamelt het museum vooral werk van levende kunstenaars, aangekocht rechtstreeks van de kunstenaar of van galeries. Schenkingen zijn veelal afkomstig van Nederlandse (vaak Schiedamse) verzamelaars die de kunstwerken grotendeels rechtstreeks van de kunstenaar verwierven. Het museum heeft een lijst opgesteld met werken die voor vervolgonderzoek in aanmerking kwamen. Op basis hiervan zijn 15 schilderijen in het RKD verder onderzocht. Dit heeft echter weinig nieuwe gegevens opgeleverd. Het museum meldt geen aankopen te hebben gedaan op de zogenaamde SNK-veilingen. Een aantal jaren geleden heeft het museum vier joodse voorwerpen, te weten drie bladen met teksten in het Hebreeuws en een joodse almanak, overgedragen aan het Gemeentearchief. Naar deze stukken wordt nader gekeken door het Joods Historisch Museum.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum deed mee aan het museumonderzoek in 1999. Het onderzoek werd gedaan en vastgelegd in een rapport door dr. A.J. Bonke. Daarbij werd ook de periode 1933-1940 onderzocht, waarbij werd vastgesteld dat het Stedelijk Museum Schiedam geen kunstwerken heeft verworven in Duitsland of Oostenrijk en dat geen problematische verwervingen zijn aangetroffen. Dit rapport is in het huidige onderzoek nogmaals bestudeerd en verwervingen waar destijds nog onduidelijkheid over de herkomstgeschiedenis was zijn nogmaals in het onderzoek meegenomen.

Over dit museum en de collectie

Het Stedelijk Museum Schiedam, dat in 1899 werd opgericht, profileert zich als het museum voor Nederlandse kunst van na 1945. Tot de kerncollectie behoort een groot aantal CoBrA werken. Verder bevinden zich in de verzameling veel voorwerpen die iets vertellen over de geschiedenis van de stad.