Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Nederlands Fotomuseum

naar museumoverzicht

Nederlands Fotomuseum

Wilhelminakade 332 3072 AR Rotterdam www.nederlandsfotomuseum.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum heeft laten weten niet deel te nemen aan het onderzoek, omdat het grootste deel van de collectie hedendaags is of is verworven van de fotograaf of diens erven. De samenstelling en aard van de collectie zijn van dien aard dat er geen aanleiding bestaat detailonderzoek uit te voeren.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Bekijk de reactie van het Fotomuseum Nederlands in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het museum belicht de vele kanten van de fotografie. Met een afwisselend tentoonstellingsprogramma van historische en hedendaagse, Nederlandse en internationale fotografie, lezingen en workshops laat het museum de fotografie in al haar facetten zien. Naast de tentoonstellingen is de digitale collectie (ruim 100.000 foto's) te bekijken.