Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Museum Tongerlohuys

naar museumoverzicht

Museum Tongerlohuys

Molenstraat 2 4701 JS Roosendaal www.tongerlohuys.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft 2 objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum meldt een tweetal schilderijen in de collectie te hebben met een problematische herkomstgeschiedenis. Deze schilderijen werden tussen 1948 en 1953 verworven uit de nalatenschap van de heer C.H.J. Veldkamp. Tijdens de bezetting was Veldkamp Duits gezind en na de bevrijding van Roosendaal in 1944 voortvluchtig. Veldkamp overleed in 1945 in Maastricht. De gemeente Roosendaal verwierf een groot gedeelte van Veldkamps aanzienlijke verzameling kunst en antiek.

De twee geclaimde schilderijen van Ferdinand Bol behoorden vermoedelijk toe aan een joodse kunsthandelaar te Amsterdam, wiens erven in 2013 een claim hebben ingediend. De gemeente Roosendaal is voornemens de claim aan de Restitutiecommissie voor te leggen.

In de collectie van Museum Tongerlohuys bevinden zich nog zeven schilderijen - van veel geringere waarde dan de schilderijen van Ferdinand Bol - afkomstig  uit de collectie Veldkamp. 

Update 

De Restitutiecommissie heeft op 13 april 2015 bindend advies uitgebracht om de schilderijen Portret van Pieter Bouwens en Portret van Anna Maria van Nutt, door Ferdinand Bol, te restitueren aan de rechtsopvolger van de voormalige eigenaar, lees meer hierover op http://www.restitutiecommissie.nl/adviezen/advies_3140.html

Het museum heeft vervolgonderzoek verricht naar zeven andere schilderijen uit de collectie Veldkamp. Dit onderzoek heeft geen nieuwe informatie over de herkomst van deze schilderijen opgeleverd. 

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum nam niet deel aan het onderzoek naar de verwervingen in de periode 1940-1948.

Over dit museum en de collectie

Museum Tongerlohuys vindt zijn oorsprong in de Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos, die in 1932 werd opgericht. Het accent ligt op de geschiedenis van de stad en streek: het rijke religieuze verleden, de turfwinning, de industrie en het dagelijks leven.

Objecten

Portret van Anna Maria van Nutt

Portret van Anna Maria van Nutt

Kunstenaar/ Vervaardiger
Ferdinand Bol
Titel
Portret van Anna Maria van Nutt
Jaartal
1658
Techniek
Olieverf op doek
Afmetingen
118 x 97 cm
Inventarisnummer
01575
Categorie
Schilderijen
Museum
Museum Tongerlohuys

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Het is onbekend wanneer en van wie de heer Veldkamp deze schilderijen heeft verworven. Mogelijk zijn de schilderijen afkomstig van een joodse...

meer informatie

Portret van Pieter Bouwens

Portret van Pieter Bouwens

Kunstenaar/ Vervaardiger
Ferdinand Bol
Titel
Portret van Pieter Bouwens
Jaartal
1658
Techniek
Olieverf op doek
Afmetingen
118 x 97 cm
Inventarisnummer
01574
Categorie
Schilderijen
Museum
Museum Tongerlohuys

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Het is onbekend wanneer en van wie de heer Veldkamp deze schilderijen heeft verworven. Mogelijk zijn de schilderijen afkomstig van een joodse...

meer informatie