Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Stedelijk Museum Roermond

naar museumoverzicht

Stedelijk Museum Roermond

Neerstraat 11-13 6041 KA Roermond www.museum.roermond.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum meldt dat het geen objecten met een problematische herkomst in de collectie heeft aangetroffen. Dit concludeert het museum na het collectieregistratiesysteem, het Roermondse gemeentearchief, het RKD, het oude inventarisboek, jaarverslagen en websites te hebben geraadpleegd.
Het museum laat weten dat na onderzoek in het archief het schilderij De Toren van Babel, van de hand van Jan Frans Douven, afkomstig blijkt te zijn van een niet nader genoemde ‘in België woonachtig zijnde Rijksduitser’. Na omzwervingen kwam het schilderij in 1959 in het bezit van het museum. Onderzoek heeft geen informatie opgeleverd die wijst op een problematische herkomst. Joodse rituele voorwerpen maken geen deel uit van de collectie.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum heeft deelgenomen aan het museumonderzoek 1940-1948. Hierbij zijn geen problematische verwervingen aan het licht gekomen. Wel werd melding gemaakt van correspondentie uit 1947 met de SNK. Het betrof drie schilderijen die in de oorlog in bruikleen waren gegeven door een particulier. Twee van de drie schilderijen bleken reeds in 1941 te zijn geretourneerd. Wat er met het derde schilderij is gebeurd, is onbekend. In het rapport uit 1999 staat vermeld dat het schilderij zich in 1947 nog in het museum bevond. Het museum heeft het betreffende kunstwerk niet in de collectiegegevens kunnen achterhalen.

Bekijk de reactie van het Stedelijk Museum Roermond in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het Stedelijk Museum Roermond omvat verschillende collecties: naast de verzameling rond architect Pierre Cuypers in het Cuypershuis zijn objecten met betrekking tot de geschiedenis van Roermond in het Historiehuis ondergebracht. Ook beheert het Stedelijk Museum de collectie beeldende kunst, die op verschillende locaties wordt tentoongesteld.