Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Purmerends Museum

naar museumoverzicht

Purmerends Museum

Kaasmarkt 20 1441 BG Purmerend www.purmerendsmuseum.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het Purmerends Museum meldt geen objecten met een problematische herkomstgeschiedenis te hebben aangetroffen. Dit constateert het museum na raadpleging van notulen, inventarislijsten, registratieformulieren, aankoopbonnen en na onderzoek in het RKD.
Er zijn slechts enkele werken met herkenningswaarde in de collectie. Voor deze objecten is door een onderzoeker van de Museumvereniging onderzoek in het RKD gedaan. Dit leverde slechts in een enkel geval meer informatie op. Een aantal van de objecten heeft grote hiaten in de herkomstgeschiedenis. Er is evenwel geen reden aan te nemen dat er sprake is van een problematische herkomstgeschiedenis.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

In 1999 liet het museum weten dat in het verleden in de summiere archiefdocumenten uit de oorlogsjaren nooit aanwijzingen waren gevonden voor problematische verwervingen. In het huidige onderzoeksrapport voegt het museum hieraan toe dat van 1942 tot 1945 geen notulen werden bijgehouden, om geen problemen met de bezetter te krijgen.

Bekijk de reactie van het Purmerends Museum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

De Purmerender Oudheidkamer, die in 1942 is opgericht, ligt aan de basis van de collectie van het museum. Het museum toont schilderingen, plattegronden en voorwerpen die de geschiedenis van Purmerend in beeld brengen. Een belangrijk onderdeel vormt het Purmerends Jugendstil aardewerk.