Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Slot Loevestein

naar museumoverzicht

Slot Loevestein

Loevestein 1 5307 TG Poederoijen www.slotloevestein.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum meldt geen objecten met een problematische herkomst in de collectie te hebben aangetroffen. Hiervoor raadpleegde het museum het collectieregistratiesysteem, de kaartenbak van de archeologische werkgroep, jaarverslagen en archiefbronnen van het Nationaal Archief.
Van het grootste deel van de collectie, de archeologische bodemvondsten, is de herkomst bekend en niet problematisch. De herkomstgeschiedenis van objecten als boeken en prenten kon niet worden onderzocht, vanwege het ontbreken van herkenningswaarde. Weinig objecten kwamen in aanmerking voor onderzoek. Het kerkzilver uit de collectie blijkt vanaf de 17e eeuw op het slot aanwezig te zijn.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum meldde in 1999 niet aan het onderzoek naar de periode 1940-1948 deel te nemen, aangezien het niet beschikt over gegevens waaruit kan blijken of in deze periode objecten verworven zijn. Inventariskaarten of -boeken uit deze periode zijn niet bewaard gebleven. Bovendien werd gemeld dat het museum in deze periode geen museale, maar een militaire functie had.

Bekijk de reactie van het Slot Loevestein in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

De collectie van Museum Slot Loevestein omvat voornamelijk archeologische objecten, grafiek en boeken. De circa 900 objecten hebben allemaal een relatie met Loevestein en/of zijn bewoners. Het grootste deel van de collectie bestaat uit archeologische bodemvondsten, die tijdens grootscheepse restauraties tussen 1964 en 1986 zijn opgegraven rondom het slot.