Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Slot Zuylen

naar museumoverzicht

Slot Zuylen

Tournooiveld 1 3611 AS Oud-Zuilen www.slotzuylen.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum meldt geen problematische voorwerpen in de collectie te hebben aangetroffen. Het collectieregistratiesysteem is geraadpleegd en er is onderzoek gedaan door middel van het doornemen van het huisarchief, oude correspondentie, aanwinstenregisters en jaarverslagen. Daarnaast is bij nazaten van de laatste bewoners navraag gedaan over aankopen en/of bewaarnemingen.

De collectie van Slot Zuylen, die vrijwel geheel uit voormalige bezittingen van de familie Van Tuyll van Serooskerken bestaat, is bij de oprichting van het museum in 1951 museaal bezit geworden. De objecten zijn bijna allemaal door overerving in de familie Van Tuyll in de kasteelcollectie gekomen. In het rapport staat vermeld dat niets er op wijst dat de familie in de periode tussen 1933 en 1952 aankopen heeft gedaan. Nieuwe verwervingen vanaf 1952 behelzen schenkingen afkomstig van de familie Van Tuyll van Serooskerken of alledaagse objecten zonder herkenningswaarde. Niets is op de kunstmarkt gekocht.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum heeft niet deelgenomen aan het onderzoek over de periode 1940-1948, maar in het huidige onderzoek is deze periode meegenomen.

Bekijk de reactie van het Slot Zuylen in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het kasteel, dat oorspronkelijk dateert uit de middeleeuwen, heeft 17e-, 18e- en 19e-eeuwse stijlkamers waar schilderijen, veelal familieportretten, gobelins, meubilair en gebruiksvoorwerpen worden getoond. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de bekendste bewoner van het kasteel, de schrijfster Belle van Zuylen.