Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Historisch Museum Het Palthe-Huis

naar museumoverzicht

Historisch Museum Het Palthe-Huis

Marktstraat 13 7571 ED Oldenzaal www.palthehuis.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

In het verslag over het herkomstonderzoek laat het museum weten geen problematische aanwinsten te hebben aangetroffen. Onderzoek is gedaan door middel van het raadplegen van het museumarchief, een oude briefwisseling en catalogi.
In het rapport Museale Verwervingen uit 1999 staat vermeld dat de oudheidkamer in 1947 meubels heeft aangekocht van de Nederlandse Staat. Het betreft een ‘oorlogsbuit’, zo staat vermeld in de inventaris. Destijds gaf het museum aan dat de meubels zich niet meer in de collectie bevonden. In het huidige onderzoek is nogmaals onderzoek gedaan naar deze meubels. Zoals genoteerd in het kasboek van de oudheidkamer, gaat het om een Münster’s buffet, een porseleinkast, twee bureaus en een grote kast van nieuw hout. Wegens een gebrekkige registratie uit het verleden en de summiere beschrijving zijn de meubels niet meer traceerbaar en zijn vermoedelijk als overtollig meubilair beschouwd.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum heeft deelgenomen aan het onderzoek in 1999 en meldde dat een aantal tinnen en koperen objecten in 1942 was aangekocht. Deze voorwerpen waren afkomstig uit een door de bezetter verordonneerde metaalinzameling. Onbekend is wie de voormalige eigenaren waren. Een schilderij bleek onrechtmatig in het bezit van het museum te zijn en is inmiddels overgedragen aan de eigenaar.

Bekijk de reactie van het Palthe Huis Historisch Museum Het in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het museum is gevestigd in het vroegere woonhuis van de familie Palthe, dat sinds 1929 een museum is. Er zijn stijlkamers en een 18e-eeuwse apotheek. Ook is een zaal gewijd aan de textielindustrie in Oldenzaal.