Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Zeeuws Museum

naar museumoverzicht

Zeeuws Museum

Abdij(plein) 4331 BK Middelburg www.zeeuwsmuseum.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Bij het herkomstonderzoek heeft het Zeeuws Museum, dat in 1961 is opgericht, ook de collecties van een van zijn voorlopers, het Kunstmuseum Middelburg, betrokken. Het museum meldt dat geen objecten met een problematische herkomstgeschiedenis zijn gevonden. Bij het onderzoek is het museumarchief geraadpleegd, evenals catalogi van het Kunstmuseum Middelburg. Nader onderzoek in het RKD heeft ook geen probleemgevallen aan het licht gebracht. Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen heeft onderzoek naar de herkomstgegevens van hun eigen collectiedeel gedaan en daarin eveneens geen objecten met een problematische herkomstgeschiedenis gevonden.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het Zeeuws Museum kocht in 1981 met steun van de Vereniging Rembrandt het schilderij ‘Gebed voor de Maaltijd’ van Jan Toorop. In 1999 ontving het museum een claim op dit schilderij. Nadat onderhandelingen met de eiser niet tot een oplossing leidden, heeft het Zeeuws Museum in 2006 de, volgens het Nederlands rechtssysteem inmiddels verjaarde, claim voorgelegd aan de Restitutiecommissie voor een bindend advies. Op 12 april 2008 publiceerde de Restitutiecommissie het bindende advies het schilderij aan de erven te restitueren. Vervolgens hebben deze het schilderij aan het Zeeuws Museum te koop aangeboden. Dankzij de genereuze steun van de Vereniging Rembrandt, de Mondriaan Stichting, de Provincie Zeeland en particuliere schenkers heeft het museum het doek kunnen terugkopen.

Bekijk de reactie van het Zeeuws Museum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

De collectie van het Zeeuws Museum omvat naast de beroemde 16e-eeuwse Zeeuwse wandtapijten diverse deelcollecties, zoals 18e-eeuws zilver, schilderijen van o.a. Mondriaan en Coorte, porselein en een vroege verzameling curiositeiten. De collectie van het museum is voor een belangrijk deel opgebouwd uit drie grote bruikleencollecties: objecten van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, de Provinciale kunstcollectie van de Provincie Zeeland en de Bal-collectie van de RCE.