Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Kasteel Radboud

naar museumoverzicht

Kasteel Radboud

Oudevaartsgat 8 1671 HM Medemblik www.kasteelradboud.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum heeft geen problematische aanwinsten kunnen vaststellen. De objecten uit de kleine collectie zijn in het registratiesysteem bekeken op herkomst en er is onderzoek gedaan in het kasteelarchief. Er blijken nauwelijks aankopen te zijn gedaan tussen 1933 en heden. Het basismeubilair is eind 19e eeuw in de collectie gekomen. Daarnaast bestaat de collectie uit archeologisch materiaal dat in 1998 en 2004 door de provincie Noord-Holland in bruikleen is gegeven. Neogotische voorwerpen zijn in 2011 door het RCE in bruikleen gegeven. Onderzoek bij het RKD voor een enkel kunstwerk heeft geen volledig sluitende herkomst opgeleverd maar er is geen aanleiding voor een problematische herkomstgeschiedenis gevonden.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum heeft in 1999 niet meegedaan met het museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

In het 13e-eeuwse kasteel dat door Floris V als dwangburcht is gebouwd, is een bescheiden collectie gehuisvest van voorwerpen die de historie van het gebouw illustreren. De permanente tentoonstelling belicht het dagelijks leven in de middeleeuwen van Floris V en de geschiedenis van Medemblik en omstreken.