Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Bonnefantenmuseum

naar museumoverzicht

Bonnefantenmuseum

Avenue Ceramique 250 6221 KX Maastricht www.bonnefanten.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het onderzoek heeft uitgewezen dat er in de collectie van het Bonnefantenmuseum geen objecten met een problematische herkomstgeschiedenis konden worden aangetroffen.
Tot 1968 werden de objecten voor het museum verworven door het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). Deze collectie vormt de basis van de museale verzameling van het Bonnefantenmuseum. De oude inventarisboeken, jaarboeken en correspondentie bevatten geen onduidelijkheden. Hetzelfde geldt voor de verwervingen na 1968. Het museum heeft dit geconstateerd na het raadplegen van de collectiecatalogi, collectiedocumentatie, oude inventarisregisters, het geautomatiseerd registratiesysteem, rekeningen van aankopen in het museumarchief en na het fysiek bekijken van de objecten.
Een aantal schilderijen is verder onderzocht in het RKD, door een van de onderzoekers van de Museumvereniging. Daarbij zijn weliswaar enkele nieuwe gegevens gevonden, de informatie over herkomstgeschiedenis van een aantal objecten is summier gebleven. Niets wijst er echter op dat het hier om werken met een problematische herkomstgeschiedenis zou gaan. Vanwege gebrek aan herkenningswaarde van een aantal objecten is verder onderzoek niet mogelijk gebleken. In het archief van de SNK en in het Nationaal Archief zijn een aantal namen verder onderzocht, maar ook daaruit zijn geen verontrustende gegevens naar voren gekomen. Er zijn geen herkomstgegevens bekend die verwijzen naar aankopen in Duitsland of Oostenrijk.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum heeft naar aanleiding van het onderzoek over de periode 1940-1948 aanwinstenlijsten opgesteld. Begin jaren negentig werden, in het kader van een grootscheepse inventarisatie reeds herkomstgegevens onderzocht, geregistreerd en opgenomen in de collectiedocumentatie.

Bekijk de reactie van het Bonnefantenmuseum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het museum gaat terug tot 1884, toen het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) een museum oprichtte met een divers georiënteerde verzameling. In 1968 droeg het genootschap de collectie in bruileen over aan het Bonnefantenmuseum. De collectie bestaat onder meer uit een belangrijke verzameling middeleeuwse religieuze voorwerpen, Maaslandse houtsculptuur en Zuid-Nederlandse schilderkunst uit de periode circa 1475-1625. Het museum beheert inmiddels ook een omvangrijke collectie hedendaagse kunst van internationaal gerenommeerde kunstenaars.