Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Nationaal Sleepvaart Museum

naar museumoverzicht

Nationaal Sleepvaart Museum

Hoogstraat 1-3 3142 EA Maassluis www.nationaalsleepvaartmuseum.nl

Onderzoeksresultaten

Resultaat van dit onderzoek

Het museum meldt dat zij geen problematische herkomstegeschiedenissen heeft kunnen vaststellen. Medewerkers van het museum hebben de volledige collectie doorgenomen aan de hand van het registratiesysteem. Daarnaast is alle relevante documentatie geraadpleegd.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum liet destijds weten dat het onderzoek niet van toepassing was, aangezien het museum pas in 1979 is opgericht.

Bekijk de reactie van het Sleepvaart Museum Nationaal in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

De collectie van het Nationaal Sleepvaart Museum bestaat uit modellen, maquettes en foto’s van sleepboten en bergingsvaartuigen, die samen een beeld schetsen van de geschiedenis van de zee-, haven- en binnensleepvaart.