Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Kasteel Museum Sypesteyn

naar museumoverzicht

Kasteel Museum Sypesteyn

Nieuw Loosdrechtsedijk 150 1231 LC Loosdrecht www.sypesteyn.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum meldt geen objecten met een problematische herkomst gevonden te hebben. Het grootste deel van de collectie, waarvan een aanzienlijk deel van oudsher in het bezit van de familie Sypesteyn was, is vóór 1933 verworven. De verzameling is nagenoeg dezelfde als de verzameling die in 1927 werd beschreven. In de naoorlogse jaren, vooral in de periode vanaf 1954, zijn incidenteel nog stukken verworven. Dit betreft hoofdzakelijk Loosdrechts porselein. Na 1954 is één pastel aangekocht, een portret van Cornelis Ascanius van Sypesteyn. Onderzoek in het RKD heeft geen nieuwe informatie opgeleverd. Judaïca vormen geen aandachtspunt binnen de collectie van Kasteel-Museum Sypesteyn.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

In 1999 liet het museum weten dat in de periode 1940-1948 geen objecten werden verworven.

Bekijk de reactie van het Kasteel Museum Sypesteyn in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het kasteel werd begin 20e eeuw gebouwd door de laatste mannelijke telg van de familie Van Sypesteyn. Jonkheer Henri van Sypesteyn wilde het vermeende voorvaderlijke stamslot doen herrijzen op de oorspronkelijke plek. Het geheel moest de sfeer van rond 1600 uitademen. Het kasteel herbergt o.a. familieportretten, klokken, sculpturen en kunstnijverheid, waaronder de grootste collectie 18e-eeuws Loosdrechts porselein.