Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Fries Museum

naar museumoverzicht

Fries Museum

Turfmarkt 11 8911 KS Leeuwarden www.friesmuseum.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft 1 object met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het onderzoek in het Fries Museum richtte zich vooral op herkenbare oude schilderkunst en de meest bijzondere kunstnijverheid. Uitgangspunt voor het onderzoek waren de inventariskaarten en inventarisboeken. Als er aanleiding was voor vervolgonderzoek is verder gezocht in jaarverslagen, correspondentie, dossiers WO II kunst, SNK archief (vermiste werken), archief Bureau Herkomst Gezocht en het RKD. Oud-directeuren, een oud-conservator en medewerkers van een kunsthandel zijn geïnterviewd.
Het herkomstonderzoek maakt duidelijk dat zich schilderijen in de collectie van het Fries Museum bevinden waarvan aanwijzingen zijn gevonden voor een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis. Het Fries Museum kreeg een schilderij uit de NK-collectie overgedragen te weten een Vanitasstilleven van Petrus Schotanus.  De herkomstgeschiedenis werd onderzocht door Bureau Herkomst Gezocht en is te vinden via de website Herkomst gezocht.
Een object heeft een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis
- Lambert Jacobsz, Het bezoek van drie engelen aan Abraham. Dit werk werd in 1943 door Dienststelle Mühlmann bij veilinghuis Weinmüller ter veiling gebracht. Uit het archief valt op te maken dat het schilderij tot de collectie Nicoll heeft behoord. Wie of wat deze collectie is, is niet bekend. Onduidelijk blijft ook hoe de Dienststelle Mühlmann het schilderij in zijn bezit heeft gekregen.

Het museum heeft een groot aantal objecten in bruikleen van de Ottema-Kingma Stichting. Deze particuliere stichting achtte het van belang aan het onderzoek mee te werken; het verslag van hun onderzoek is te lezen bij Keramiekmuseum Princessehof. Nanne Ottema verwierf voor en tijdens de oorlog ook objecten bij joodse kunsthandels, waaronder de antiekzaak van I.B. de Vries. Er kwamen op verschillende manieren spullen uit deze kunsthandel in het museum terecht, die na de oorlog niet als vanzelfsprekend aan de wettige erfgenamen werden gerestitueerd. In 1985 heeft de toenmalige directeur van het Fries Museum de zaak met de erfgenaam van de familie De Vries opgelost. Een hoeveelheid gered materiaal is aan het museum geschonken om het te exposeren in het oude museum aan de Turfmarkt in een herinneringsvitrine voor de kunsthandel De Vries.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het Fries Museum heeft meegedaan aan het eerdere museumonderzoek, zij het later dan 1998/1999. Het Fries Museum meldt dat het onderzoek in 2001 heeft plaatsgevonden en dat er destijds geen objecten zijn aangetroffen met een problematische herkomstgeschiedenis.

Bekijk de reactie van het Fries Museum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

In het Fries Museum staan de kunst, cultuur en geschiedenis van en in Friesland centraal. De collectie telt circa 170.000 voorwerpen, variërend van archeologische objecten tot moderne kunst. Ook huisvest het museum het Fries Verzetsmuseum, dat sinds 1979 het verhaal vertelt over Friesland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Objecten

Het bezoek van drie engelen aan Abraham

Het bezoek van drie engelen aan Abraham

Kunstenaar/ Vervaardiger
Lambert Jacobsz.
Titel
Het bezoek van drie engelen aan Abraham
Jaartal
1628
Techniek
Olieverf op paneel
Afmetingen
59 x 81,5 cm
Inventarisnummer
S1977-004
Categorie
Schilderijen
Museum
Fries Museum

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Over de collectie Nicoll, waar dit schilderij toe behoorde voor het bij Dienststelle Mühlmann terecht kwam, is veel onduidelijk. Niet zeker is wie Nicoll was...

meer informatie