Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Keramiekmuseum Princessehof

naar museumoverzicht

Keramiekmuseum Princessehof

Grote Kerkstraat 11 8911 DZ Leeuwarden www.princessehof.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum meldt geen objecten te hebben aangetroffen met een problematische herkomstgeschiedenis. Uitgangspunt voor het onderzoek naar de objecten in het Keramiekmuseum Princessehof waren de inventariskaarten en -boeken. Als er aanleiding toe was, werd van daaruit verder gezocht in beschikbare bronnen, zoals relevante correspondentie betreffende Nanne Ottema gedurende de oorlogsjaren. Ook zijn aanwinsten gecontroleerd aan de hand van verdachte veilingen en interviews afgenomen met museummedewerkers die een belangrijke rol binnen het museum  hebben gespeeld.

Ottema Kingma Stichting

Het Keramiekmuseum en het Fries Museum hebben een groot aantal objecten in bruikleen van de Ottema Kingma Stichting. Hoewel geen museum, achtte deze particuliere stichting het van belang toch aan het onderzoek Museale Verwervingen vanaf 1933 mee te werken. De grondlegger van de Stichting, Nanne Ottema (1874-1955) was een bevlogen verzamelaar tot aan zijn dood in 1955. Hij speelde een vooraanstaande rol bij de oprichting van het Princessehof in 1916, waarvan hijzelf directeur werd. Ottema verzamelde kunstnijverheid en Fries erfgoed en had een voorliefde voor Aziatisch porselein. Deze collectie wordt vrijwel geheel bewaard in het Princessehof, terwijl Friese kunst en kunstnijverheid in het Fries Museum zijn ondergebracht. Hoewel Ottema tijdens de oorlogsjaren aankopen heeft gedaan bij joodse kunsthandels en antiquairs konden tijdens het huidige onderzoek naar de OKS-bruiklenen in beide musea geen objecten met een problematische herkomstgeschiedenis worden geïdentificeerd. Complicerende factor bij het onderzoek, zo meldt de stichting, was de slechte individuele herkenbaarheid en de veelal onduidelijke provenance van de objecten. Voor de meeste keramiek bleek vervolgonderzoek dan ook ondoenlijk en in veel gevallen is de herkomst beperkt gebleven tot het veilinghuis of de particulier van wie de desbetreffende objecten zijn verworven.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het Keramiekmuseum Princessehof meldde in de aanvulling van het rapport, dat in 2001 verscheen, dat de inventarislijsten 1940-1948 werden doorgenomen en dat geen voorwerpen met een mogelijk twijfelachtige herkomst werden gesignaleerd.

Bekijk de reactie van het Princessehof Keramiekmuseum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het Keramiekmuseum Princessehof telt circa 35.000 objecten. De nadruk in de collectie ligt op Aziatische, Europese en hedendaagse keramiek. Het bezit een gevarieerde verzameling Chinees porselein en Nederlandse art nouveau en art deco keramiek over de periode 1880-1930.