Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Nationaal Glasmuseum Leerdam

naar museumoverzicht

Nationaal Glasmuseum Leerdam

Lingedijk 28 4142 LD Leerdam www.nationaalglasmuseum.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het Glasmuseum laat weten dat het geen aanwijzingen heeft kunnen vinden dat gekochte of via schenkingen verworven objecten een problematische herkomstgeschiedenis hebben. Tot deze conclusie kwam het museum o.a. door bestudering van het complete museumarchief. Aan verkopers en schenkers is ook naar de herkomst van objecten gevraagd. Het grootste deel van de collectie bestaat uit ontwerpen van de fabriek zelf, slechts een klein deel is aangekocht. Bij elke schenking - het betreft meestal objecten met een geringe geldelijke waarde - wordt altijd gevraagd naar de herkomstgeschiedenis, aangezien die voor de historische betekenis van het object van belang is.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum heeft niet deelgenomen aan het museumonderzoek over de periode 1940-1948, omdat het toen nog niet bestond.

Bekijk de reactie van het Glasmuseum Leerdam in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het museum is geopend in 1953 als bedrijfscollectie van de Glasfabriek Leerdam en toont de geschiedenis van de Nederlandse glaskunst en glasnijverheid vanaf 1850. Het museum bezit de grootste en belangrijkste collectie Nederlands glas van de 20e en 21e eeuw.