Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Singer Laren

naar museumoverzicht

Singer Laren

Oude Drift 1 1251 BS Laren www.singerlaren.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum meldt dat de herkomstgegevens die aan de hand van eerder herkomstonderzoek achterhaald konden worden, niet verwijzen naar roof, confiscatie, gedwongen verkoop of verdachte omstandigheden van 1933 tot 1945. Er is destijds uitgebreid onderzoek gedaan in het RKD. Het museum ziet dan ook geen aanleiding nu nader onderzoek te doen. In drie bestandscatalogi, uit 2002 en twee uit 2010, is per object de herkomstgeschiedenis, voor zover achterhaald kon worden, gepubliceerd. Ook voor de publicatie uit 2006 over de collectie Singer is herkomstonderzoek gedaan en zijn de resultaten daarin opgenomen.  

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Bekijk de reactie van het Singer Laren in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Singer Laren richt zich in haar collectiebeleid op verwerving van kunstwerken uit de periode 1870-1950. De basis werd gelegd door het echtpaar Singer, dat van 1900 tot 1961 verzamelde. Veel werken zijn afkomstig van kunstenaars die in Laren en omgeving gewerkt hebben.