Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Stedelijk Museum Kampen

naar museumoverzicht

Stedelijk Museum Kampen

Oude Straat 133 8261 CK Kampen www.stedelijkemuseakampen.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum, dat vooralsnog alleen onderzoek heeft gedaan naar de schilderijencollectie, meldt dat er geen reden is aan te nemen dat zich problematische werken in de museumcollectie bevinden. Ook zijn geen schilderijen gekocht op SNK-veilingen of afkomstig uit een Duitse kunsthandel. Onderzoek is gedaan in het museumarchief, waarbij aankoopbewijzen zijn bekeken. Ook zijn de achterkanten van de schilderijen onderzocht. Onderzoek in het RKD leverde geen verontrustende informatie op.

Het museum maakt volledigheidshalve melding van een schilderij dat na de oorlog is geschonken door het Comité Razzia Slachtoffers Zuid-Holland. Het desbetreffende schilderij is in opdracht van het Comité in 1946 vervaardigd ter herinnering aan de hulp die de gemeente Kampen aan onderduikers heeft verleend.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum heeft deelgenomen aan het museumonderzoek in 1999. Het liet destijds weten dat het geen objecten met een dubieuze herkomst had getraceerd.

Bekijk de reactie van het Stedelijk Museum Kampen in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het museum richt zich op de geschiedenis van Kampen vanaf de Middeleeuwen tot heden. Schilderijen, prenten, foto’s, bouwfragmenten, zilveren objecten en wapens maken deel uit van de collectie. Het museum, dat in het raadhuis gevestigd is, opende na een verbouwing in 2009 opnieuw zijn deuren.