Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Stadsmuseum IJsselstein

naar museumoverzicht

Stadsmuseum IJsselstein

Walkade 2-4 3401 DS IJsselstein www.stadsmuseum.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum meldt geen objecten in het bezit te hebben met een problematische herkomst. De basis van de oudheidkundige verzameling is d.m.v. schenkingen tot stand gekomen. De huidige collectie bestaat grotendeels uit langdurige bruiklenen. Zo is een aantal schilderijen uit de 17e, 19e en 20e eeuw sinds 2003 in langdurig bruikleen van het RCE. Voor het onderzoek zijn jaarverslagen, museumcatalogi, het registratiesysteem en de historische voorwerpkaarten geraadpleegd.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

In 1999 meldde het Stadsmuseum IJsselstein niet mee te kunnen doen aan het onderzoek, aangezien het niet beschikte over gegevens waaruit blijkt of het museum in de periode 1940-1948 objecten heeft verworven. Er zijn geen archieven over de collectie uit deze periode bewaard gebleven, maar het vermoeden bestaat dat er weinig aankoopactiviteiten plaatsvonden in deze jaren.

Bekijk de reactie van het Stadsmuseum Ijsselstein in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

De collectie van Stadsmuseum IJsselstein komt voort uit de oudheidkundige verzameling die burgemeester Abbink Spaink vanaf 1931 opzette. De circa 3000 objecten in de collectie houden verband met de geschiedenis van de IJsselsteinse samenleving. Daarnaast heeft het museum het 'Panorama Rivierenland' met schilderijen vanaf de 17e eeuw.