Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Kasteel Hoensbroek

naar museumoverzicht

Kasteel Hoensbroek

Klinkertstraat 118 6433 PB Hoensbroek www.kasteelhoensbroek.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum meldt dat in de collectie geen kunstwerken met problematische herkomsten zijn aangetroffen.
Centraal in het onderzoek stond het archief Ave Rex Christe, sinds 1927 eigenaar van het kasteel. Na voltooiing van de restauratie van het kasteel in 1936 richtte de aandacht zich op de inrichting. Onduidelijk is of aankopen zijn gedaan, wel werden meubels en andere zaken, zoals drie 18e-eeuwse rouwborden, aan het kasteel geschonken.
Midden jaren 90 werd kasteel Hoensbroek opnieuw ingericht waarvoor regelmatig aankopen werden gedaan. Vooral antiek werd aangekocht, maar hiervan zijn eerdere herkomsten niet bekend. De huidige collectie is weliswaar beschreven in het registratiesysteem, maar herkomstgegevens ontbreken meestal. Van een groot aantal schenkingen is de herkomst wel bekend.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Kasteel Hoensbroek heeft meegedaan met het museumonderzoek in 1999 en meldde dat, met uitzondering van gebruiksmeubilair, geen belangrijke verwervingen zijn gedaan.

Bekijk de reactie van het Kasteel Hoensbroek in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

In het kasteel, waarvan het oudste deel uit 1250 stamt, zijn meer dan 40 ingerichte kasteelvertrekken, daterend uit de middeleeuwen tot en met de 18e eeuw. De collectie omvat o.a. adellijke portretten, meubilair, kostuums uit de 18e eeuw en een torenuurwerk.