Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Streekmuseum Hoeksche Waard

naar museumoverzicht

Streekmuseum Hoeksche Waard

Hofweg 13 3274 BK Heinenoord www.streekmuseumhw.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum meldt geen objecten te hebben aangetroffen met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis. Momenteel is het museum bezig met de registratie van de collectie. Hierbij is gebleken dat in het verleden weinig gedocumenteerd is en dat van veel voorwerpen de herkomst niet meer te achterhalen valt. Het grootste gedeelte van de objecten in de collectie werd geschonken door inwoners van de Hoeksche Waard. Er werd slechts één voorwerp aangekocht, namelijk een polderglas dat verworven werd op een veiling in Amsterdam. De collectie omvat nauwelijks objecten die in aanmerking kwamen voor herkomstonderzoek.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

In de periode 1940-1948 werd er niet verzameld en het museum nam dan ook niet deel aan het onderzoek in 1999.

Over dit museum en de collectie

Het Streekmuseum Hoeksche Waard opende in 1968 zijn deuren. De collectiegeschiedenis gaat terug tot 1958, toen met het verzamelen van objecten met een relatie tot de geschiedenis van de Hoeksche Waard een aanvang werd gemaakt. In de collectie bevinden zich onder meer klederdrachten, sieraden, huisraad en een verzameling polderglazen.