Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

SCHUNCK*

naar museumoverzicht

SCHUNCK*

Bongerd 18 6411 JM Heerlen www.schunck.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum meldt dat het geen aanwinsten met een problematische herkomstgeschiedenis heeft kunnen vaststellen. Van het overgrote deel van de collectie is de herkomstgeschiedenis goed gedocumenteerd. De kunstwerken zijn direct van de kunstenaar of via een galerie aangekocht. De werken uit de deelcollectie Aad de Haas werden - op een enkele na - van de erven De Haas of van de erven van een particuliere eerste eigenaar gekocht, of zijn schenkingen en/of bruiklenen. 

Het onderzoek richtte zich vooral op schilderijen die de Gemeente Heerlen al bezat, voordat besloten werd een collectie aan te leggen. De eerste (basale) registratie van kunstwerken van de Gemeente Heerlen dateert van 1939. Van de werken aangeschaft voor 1939 is de herkomst niet altijd bekend. Het museum heeft voor de periode 1933-1940 een lijst met 10 schilderijen opgesteld, waarvan enkele ook n.a.v. het museumonderzoek in 1999 bleken te zijn onderzocht. Daarbij heeft het museum onderzoek verricht in de index, de stamkaarten, het RKD, het gemeentelijke archief en in het bedrijfsarchief van DSM. De conclusie is dat er geen aanwijzingen zijn dat het hier gaat om problematische aanwinsten. Ook voor de aankopen van na 1955 is er geen reden tot bezorgdheid.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

De Stadsgalerij Heerlen, de voorloper van SCHUNCK*, heeft deelgenomen aan het onderzoek Museale Verwervingen uit 1999. Het onderzoek is gedaan naar de schilderijen die in de periode 1940-1948 in het bezit waren van de gemeente Heerlen. Het museum meldde destijds dat ondanks het feit dat van een aantal objecten de datum van verwerving en/of de herkomst onbekend is, het zeer onwaarschijnlijk is dat verwerving via onrechtmatige handelingen heeft plaatsgevonden.

Bekijk de reactie van het Schunck in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

De collectie van SCHUNCK*, in de jaren 50 gestart door Gemeente Heerlen, bestaat voor het grootste gedeelte uit moderne en hedendaagse Nederlandse schilderkunst van na 1945. De schilderijen die de gemeente bezat vóór de aanleg van de collectie, zijn ook in de collectie van het museum opgenomen.