Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Museum Korps Nationale Reserve (Natres Museum)

naar museumoverzicht

Museum Korps Nationale Reserve (Natres Museum)

Otterloseweg 5 6732 BR Harskamp www.museumparkharskamp.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum meldt dat het geen voorwerpen met een problematische herkomstgeschiedenis heeft aangetroffen en geen judaïca en geen bijzondere voorwerpen met herkenningswaarde bezit. Voor het onderzoek zijn jaarverslagen, notulen van vergaderingen en verklaringen van schenkers gebruikt. 

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum heeft niet deelgenomen aan het museumonderzoek 1940-1948.

Over dit museum en de collectie

Het museum toont een historische collectie die de vrijwillige militaire inzet van burgers ter bescherming van Nederland in beeld brengt. Getoond worden onder meer uniformen, vlaggen, wapens, voertuigen, boeken en objecten die toebehoorden aan de Rijksschutterijen (1813-1907) en aan de Landstormkorpsen (1918-1940), de voorgangers van de Natres (Nationale Reserves).