Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Stadsmuseum Harderwijk

naar museumoverzicht

Stadsmuseum Harderwijk

Donkerstraat 4 3840 AB Harderwijk www.stadsmuseum-harderwijk.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Stadsmuseum Harderwijk bericht dat het museum in zijn huidige vorm bestaat sinds 1952 en dat van alle sindsdien verworven objecten van betekenis de directe herkomst bekend is en geen verdenking oproept. Hetzelfde geldt voor de tussen 1950 en 1952 door de Stichting Veluws Museum verworven stukken.Van de collectie van de voorganger van het museum, de Overveluwse Oudheidkamer, ontbreken gedetailleerde inventarislijsten.

Er is onderzoek gedaan naar de joodse families in Harderwijk en gebleken is dat geen van die namen kan worden gekoppeld aan de inventarislijsten van het museum. De commissie tekent hierbij aan dat het museum geen onderzoek heeft verricht naar de eerdere herkomst van objecten uit de museumcollecties.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Bekijk de reactie van het Stadsmuseum Harderwijk in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het Stadsmuseum Harderwijk is gevestigd in een voormalige patriciërswoning in de historische binnenstad. Naast de vaste tentoonstelling over de rijke historie van Harderwijk, richt het museum zich nu ook op kunst en actualiteit. Het Stadsmuseum biedt vandaag de dag een verkooptentoonstelling over kunst en speelt in op de actualiteit.