Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Kasteel de Haar

naar museumoverzicht

Kasteel de Haar

Kasteellaan 1 3455 RR Haarzuilens www.kasteeldehaar.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum heeft geen diepgaand onderzoek gedaan naar de collectie, maar kan wel vaststellen dat het overgrote deel van de collectie is verworven voor 1910. In 1954 is één object verworven, een Mariabeeld rond 1350, waarvan de herkomst helder is. Het beeld is afkomstig uit een klooster in Villabougis, Frankrijk. De collectie is samengesteld door baron E. van Zuylen van Nijevelt (1860-1934) en barones H. van Zuylen van Nijevelt-de Rothschild (1863-1947), grofweg tussen 1890 en 1920. De barones is tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Parijs gevlucht, waar vrijwel al haar bezittingen zijn geconfisqueerd. 

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum heeft deelgenomen aan het eerdere museumonderzoek. Er was in de periode 1940-1948 geen sprake van aankopen. De familie Van Zuylen woonde indertijd in de Verenigde Staten en het museum was gesloten.

Bekijk de reactie van het Kasteel De Haar in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het kasteel werd eind 19e eeuw herbouwd door Pierre Cuypers. Hij heeft eveneens het interieur ontworpen. De Van Zuylens hebben het kasteel op spectaculaire wijze ingericht. In 2000 is het kasteel ondergebracht in een stichting, waarna het toegankelijk werd voor het publiek. Het kasteel geeft een idee van de rijkdom van de elite aan het begin van de 20e eeuw. De vertrekken zijn ingericht met divers meubilair en met kunstobjecten. De collectie omvat o.a. 16e-eeuws Brusselse tapisserie, een Japanse draagkoets, Oosters keramiek, lakwerk en vroeg-christelijke paneelschilderijen.