Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Frans Hals Museum

naar museumoverzicht

Frans Hals Museum

Groot Heiligland 62 2011 ES Haarlem www.franshalsmuseum.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum laat weten geen objecten met een problematische herkomstgeschiedenis te hebben gesignaleerd. Van een schilderij van Cornelis van Haarlem, Jongenskop, blijft de herkomstgeschiedenis onduidelijk. Een dergelijk werk komt voor op de Liro-lijst, maar omdat in het oeuvre van Cornelis van Haarlem diverse werken met deze voorstelling voorkomen, de omschrijving op de Liro-lijst zeer summier is en afmetingen ontbreken, is niet vast te stellen op welk schilderij dit precies betrekking heeft. Het onderzoek bracht wel een geval van roofkunst aan het licht. Het ging om een schilderij uit een particuliere verzameling in Wenen, dat was bestemd voor het Führermuseum in Linz. Het werk bleek echter na de oorlog aan de oorspronkelijke eigenaar te zijn gerestitueerd en weer op de markt gebracht. Het werd in 1965 door het museum verworven.
Na raadpleging van het registratiesysteem en de collectiecatalogus werden 42 kunstwerken geselecteerd voor vervolgonderzoek in het RKD. Op grond van nieuwe gegevens werden vervolgens voor een aantal schilderijen de archieven in het Nationaal Archief bestudeerd. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een problematische herkomst. Van een aantal schilderijen uit de collectie is de herkomstgeschiedenis echter niet sluitend, waardoor een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis niet met zekerheid kan worden uitgesloten.
Gedurende het onderzoek ontving het museum een restitutieverzoek van de erven Semmel. De restitutiecommissie sprak hierover een bindend advies uit waarin geoordeeld werd dat onvoldoende aannemelijk is dat dit werk tot de collectie Semmel behoorde.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum heeft deelgenomen aan het museumonderzoek in 1999 en heeft destijds geen objecten met een problematische herkomstgeschiedenis aangetroffen.

Over dit museum en de collectie

De belangrijkste verzamelgebieden van het museum zijn schilderijen en kunstnijverheid. Het museum bezit een collectie Haarlemse oude meesters uit de 16e en 17e eeuw. Het hoogtepunt vormen de acht schutters- en regentenstukken van Frans Hals.