Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Groninger Museum

naar museumoverzicht

Groninger Museum

Museumeiland 1 9711 ME Groningen www.groningermuseum.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum bericht dat het, op een onlangs gerestitueerd schilderij na, geen objecten met een problematische herkomstgeschiedenis in de collectie heeft weten te traceren. Het museum stelt dat het onderzoek geen nieuwe gegevens heeft opgeleverd. Er zijn nogal wat schilderijen waarvan de informatie over de herkomstgeschiedenis gebrekkig is of waarvan de herkomst geheel onbekend is.
Voor het onderzoek zijn de etiketten en opschriften op de kunstwerken bekeken alsmede inventariskaarten, jaarverslagen, dagboeken en catalogi en monografieën. Daarnaast is het registratiesysteem geraadpleegd waar, voor zover bekend, de verwervingsgeschiedenis van het overgrote deel van de collectie is ingevoerd. Ondanks vervolgonderzoek in de beeld- en persdocumentatie van het RKD en in de Groninger Archieven is de herkomstgeschiedenis van veel objecten duister gebleven waardoor een problematische herkomstgeschiedenis niet uit te sluiten valt. Er zijn echter geen directe aanwijzingen voor gevonden.
Enige tijd geleden werd aanspraak gemaakt op de restitutie van een schilderij dat afkomstig is van de joodse ondernemer Richard Semmel. De Restitutiecommissie heeft in een bindend advies het schilderij toegewezen aan de erven Semmel.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum heeft over de periode 1940-1948 een aanwinstenlijst opgesteld. In april 2000 is er door een onderzoekster van de Rijksuniversiteit Groningen aan de hand van deze lijst in de plaatselijke en museale archieven onderzoek gedaan. Daarbij zijn geen problematische aanwinsten geconstateerd.

Bekijk de reactie van het Groninger Museum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Objecten die verband houden met de geschiedenis van de stad en de provincie Groningen vormen de basis van de collectie van het Groninger Museum. Hiertoe behoren archeologische objecten en kunstnijverheid, zoals Chinees porselein en Gronings zilver. De beeldende kunst beslaat de periode vanaf de 16e eeuw tot heden. De Groningse schilders Israëls en Mesdag zijn goed vertegenwoordigd, evenals de schilders van de kunstenaarsvereniging De Ploeg. Het museum richt zich sinds de jaren 90 op nationale en internationale hedendaagse beeldende kunst, fotografie, design en mode.