Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Museumgouda

naar museumoverzicht

Museumgouda

Achter de kerk 14 2801 JX Gouda www.museumgouda.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum heeft onderzoek gedaan naar de herkomstgeschiedenis van de verwervingen in de periode 1933 en met 2016 en geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis kunnen aanwijzen. De belangrijkste interne bronnen die voor het verwervingsonderzoek zijn geraadpleegd zijn de inventarisboeken (1874-1943 zonder inventarisnummers, 1944 - 2000 voorzien van inventarisnummers); de jaarverslagen en het registratiesysteem. De gegevens bevestigen het beeld dat er vrijwel steeds sprake is geweest van schenkingen door particulieren die veelal uit Gouda of directe omgeving afkomstig zijn. Het overgrote gedeelte betreft kleine (gebruiks)voorwerpen van geringe waarde.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

De Stedelijke Musea Gouda, waar Museum Het Catharina Gasthuis en Museum De Moriaan deel van uitmaakten, hebben deelgenomen aan het eerdere museumonderzoek over de periode 1940-1948. Er zijn destijds geen objecten met een twijfelachtige herkomstgeschiedenis naar voren gekomen.

Bekijk de reactie van het Museumgouda in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het museum herbergt religieuze kunst en kunstnijverheid uit de 16e en 17e eeuw. Te zien zijn onder andere oude straf- en martelwerktuigen, schilderijen uit de Gouden Eeuw (onder meer schutterstukken), stijlkamers, schilderijen uit de School van Barbizon, schilderijen uit de Haagse School, een collectie antiek speelgoed en hedendaagse kunst. De tentoonstelling geeft een beeld van de geschiedenis van de stad.