Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Gorcums Museum

naar museumoverzicht

Gorcums Museum

Grote Markt 17 4201 EB Gorinchem www.gorcumsmuseum.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het Gorcums Museum heeft geen voorwerpen in de collectie aangetroffen met een problematische herkomstgeschiedenis. Het museum heeft voor het onderzoek inventarislijsten, het archief, het registratiesysteem en correspondentie geraadpleegd. Van één schilderij was in eerste instantie geen herkomst bekend, maar onderzoek in het archief wees uit dat het schilderij in 1932 al door de gemeente Gorinchem op een veiling was aangekocht.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

In 1999 liet het museum weten dat het tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdak had geboden aan diverse objecten uit particuliere collecties, waaronder een verzameling antiek uit joods bezit. Het museum meldde dat van de meeste collecties onbekend is wat er na de bevrijding mee is gebeurd. De conservator achtte het destijds zo goed als uitgesloten dat in de collectie nog joods bezit aanwezig was.

Bekijk de reactie van het Gorcums Museum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het Gorcums Museum, gevestigd in het voormalige stadhuis, toont een verzameling historische objecten en kunstvoorwerpen m.b.t. de geschiedenis van Gorinchem. De collectie bestaat o.a. uit 17e-eeuwse schilderijen van Gorcumse schilders zoals Abraham Bloemaert, prenten en wapens. Daarnaast toont het museum Gorcumse kunst vanaf 1945.