Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Dordrechts Museum

naar museumoverzicht

Dordrechts Museum

Museumstraat 40 3311 XP Dordrecht www.dordrechtsmuseum.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft 1 object met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum maakt melding van één schilderij met een problematische herkomstgeschiedenis. Het betreft een werk van J.G. Cuyp, dat in 2002 is aangekocht. Het schilderij was eigendom van een joodse verzamelaar voordat het in 1943 naar de Amsterdamse roofbank Lippmann, Rosenthal & Co werd gebracht. Het museum heeft geconstateerd dat het desbetreffende Liro-nummer op de achterkant van het schilderij vermeld staat. De erven van de vroegere eigenaar zijn door het museum op de hoogte gesteld.

Het museum meldt dat de verwervingen in de periode 1933-1954 niet talrijk zijn. Het betreft veelal schenkingen van de kunstenaar of stukken uit Dordts familiebezit. In de jaren 30 zijn geen aankopen gedaan in Duitsland, ook niet na 1938 in Oostenrijk. Voor de periode 1955-heden laat het museum weten dat een schilderij van Hynckes, dat in 1988 was aangekocht, aanvankelijk problematisch leek, maar dat onderzoek uitwees dat het schilderij in 1946 aan de eigenaar was teruggeven.

Voor het herkomstonderzoek zijn diverse museale bronnen gecheckt, zoals het registratiesysteem, inventarisboeken, jaarverslagen en het archief van de Vereniging Dordrechts Museum. Achterkanten van schilderijen zijn bekeken op eventuele inscripties en etiketten. Zoals ook vermeld is bij de onderzoeksresultaten van Huis Van Gijn, geldt een inzage embargo van 70 jaar op een deel van het archief van het Dordtse veilinghuis A. Mak, zodat een deel van het onderzoek niet kon worden uitgevoerd. Door de onderzoekers van de Museumvereniging is uitvoerig vervolgonderzoek gedaan in het RKD en in het archieven van de SNK en het NBI.

Update 

In januari 2015 is een regeling getroffen tussen het museum en de erfgenamen van de voormalige eigenaar van het schilderij Herderin met kind in een landschap van Jacob Gerritsz.Cuyp. De erven wilden dat het schilderij behouden zou blijven voor het museum. Het museum heeft het schilderij opnieuw kunnen aankopen.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum heeft destijds meegedaan met het onderzoek en stelde vast dat in die periode geen sprake is geweest van problematische verwervingen. Bij het huidige onderzoek heeft het museum opnieuw naar de verwervingen uit de periode 1940-1948 gekeken en kwam tot dezelfde conclusie. In de oorlog was het museum lange tijd gesloten en kwamen slechts enkele legaten binnen.

Bekijk de reactie van het Dordrechts Museum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het verzamelbeleid van het Dordrechts Museum is vanaf het begin, 1842, vooral gericht op de Nederlandse schilderkunst. De Gouden Eeuw is vertegenwoordigd met werken van Dordtse meesters als Aelbert Cuyp en Rembrandtleerlingen Ferdinand Bol en Nicolaes Maes. Ook schilderijen uit de 18e en 19e eeuw behoren tot de collectie.

Objecten

Herderin met kind in een landschap

Herderin met kind in een landschap

Kunstenaar/ Vervaardiger
Jacob Gerritsz. Cuyp
Titel
Herderin met kind in een landschap
Jaartal
1627
Techniek
Olieverf op doek
Afmetingen
101,5 x 175 cm (vóór restauratie 125 x 174 cm)
Inventarisnummer
DM-002-799
Categorie
Schilderijen
Museum
Dordrechts Museum

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Het schilderij behoorde tot de geconfisqueerde collectie van J. Hedeman.

Toelichting

Dit schilderij is met een verzameling andere kunstwerken...

meer informatie