Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Stadsmuseum Doetinchem

naar museumoverzicht

Stadsmuseum Doetinchem

Burgemeester Van Nispenstraat 2 7001 BS Doetinchem www.stadsmuseumdoetinchem.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum heeft voornamelijk objecten gerelateerd aan de geschiedenis van Doetinchem in zijn bezit en meldt geen problematische herkomstgeschiedenissen te hebben geconstateerd. Dit concludeert het museum na raadpleging van het registratiesysteem en de schenkings- en bruikleenaktes. Voor één schilderij, dat in de jaren ’80 op een veiling werd gekocht, is door de onderzoeker van de Museumvereniging onderzoek gedaan in het RKD. Dit leverde geen aanvullende informatie op.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum nam in 1999 niet deel aan het onderzoek naar de periode 1940-1948. In de huidige rapportage meldt het museum dat ook in deze periode geen objecten verworven zijn met een problematische herkomstgeschiedenis.

Over dit museum en de collectie

Het Stadsmuseum Doetinchem is opgericht in 1952 en belicht de geschiedenis van de stad en omgeving. De verzameling omvat archeologische vondsten, gebruiksvoorwerpen, kaarten, twee maquettes van Doetinchem en een aantal schilderijen van lokale schilders.