Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Letterkundig Museum

naar museumoverzicht

Letterkundig Museum

Prins Willem-Alexanderhof 5 2595 BE Den Haag www.letterkundigmuseum.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum heeft laten weten niet deel te nemen aan het onderzoek, omdat de collectie voor een groot deel bestaat uit documentaire objecten en uit schenkingen van schrijvers.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Bekijk de reactie van het Letterkundig Museum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

In het museum is alles te vinden wat te maken heeft met het werk en persoonlijke leven van schrijvers, van liefdesbrieven tot manuscripten, van schrijversportretten tot jeugdboekenillustraties. Meer dan 6.000 Nederlandse schrijvers zijn vertegenwoordigd in het museum. De collectie bevat onder andere circa anderhalf miljoen brieven, 220.000 manuscripten, 65.000 foto’s, 2.500 schilderijen en tekeningen en meer dan één miljoen knipsels.