Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Museum Lambert van Meerten

naar museumoverzicht

Museum Lambert van Meerten

Oude Delft 199 2611 HD Delft www.lambertvanmeerten-delft.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

De herkomst van de collectie van voormalig rijksmuseum Huis Lambert van Meerten is door de Gemeentemusea Delft in het onderzoek opgenomen. Het gebouw dat in 1893 werd voltooid werd in 1907 aan de Staat der Nederlanden overgedragen onder de voorwaarde dat het ingericht zou worden als museum. Dat werd met het aantreden van de eerste directeur in 1909 een feit. Het aankoopbudget van dit nieuwe rijksmuseum was klein en de verwervingen bestonden de eerste jaren vooral uit schenkingen. Meer en meer ontwikkelde het museum zich als een centrum voor keramiek. De aankopen die in de jaren 1933-1954 en later zijn gedaan betreffen met name tegels en tegeltableaus die, vanwege het gebrek aan individuele herkenningswaarde, buiten het onderzoek vallen.
In 1947 werd het directoraat overgenomen door de directeur van het Stedelijk Museum Het Prinsenhof in Delft, hoewel de Staat eigenaar bleef van de collectie. Vervolgens werd in 1987 het gebouw overgedragen aan de Gemeente Delft en werd de collectie in langdurend bruikleen gegeven.
Slechts een gedeelte van de collectie is geregistreerd. Een aantal aankopen moet nog onderzocht worden. 

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

In 1999 lieten de Gemeentemusea Delft weten dat Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Volkenkundig Museum Nusantara en Museum Lambert van Meerten in de periode 1940-1948 geen voorwerpen verwierven. Zie ook bij Museum Het Prinsenhof.

Over dit museum en de collectie

Het museum bezit een verzameling voorwerpen die is bijeengebracht door de industrieel en kunstverzamelaar Lambert van Meerten. Naast een uitgebreide tegelcollectie bestaat de verzameling uit Delfts aardewerk, Chinees en Japans porselein, zilver, meubels, houtsnijwerk en schilderijen.

Vanwege een museale heroriëntatie is het museum momenteel voor bezoekers gesloten.