Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Afrikacentrum

naar museumoverzicht

Afrikacentrum

Cadier en Keer

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum verklaart geen objecten in de collectie te hebben aangetroffen met problematische herkomsten. Na het doorlopen van het registratiesysteem, de oude registratiekaarten en de informatie van een oud-medewerker, die bij het museum betrokken was toen er nog actief verzameld werd, kwam het museum tot deze conclusie. Een handvol stukken werd aangekocht bij kunsthandel Straete uit Brussel. Deze handelaar kocht stukken op van kolonialen en missiekloosters. Voorts meldt het museum dat het sinds de jaren 70 geen nieuwe traditionele stukken meer heeft aangekocht. De collectie werd nadien aangevuld met giften van particulieren, maar deze stukken hebben geen herkenningswaarde.

Onderzoek 1940-1948

Het museum heeft niet meegedaan met het onderzoek 1940-1948. Men heeft door het huidige onderzoek kunnen constateren dat de objecten uit deze periode allemaal giften zijn van de paters van de SMA.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Bekijk de reactie van het Afrikacentrum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het Afrikamuseum heeft in 2013, na ruim 50 jaar, zijn deuren moeten sluiten.

Het museum richtte zich op de Afrikaanse kunst en cultuur. De collectie bestond voornamelijk uit West-Afrikaanse objecten, zoals beelden, rituele maskers, traditionele muziekinstrumenten, goudgewichtjes en gebruiksvoorwerpen. Deze objecten waren verzameld door de paters van de Société des Missions Africaines (SMA), in de tijd dat zij in West-Afrika werkzaam waren.