Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Breda's Museum

naar museumoverzicht

Breda's Museum

Parade 12-14 4811 DZ Breda www.breda-museum.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Na het raadplegen van inventarisboeken, jaarverslagen, het registratiesysteem, correspondentie en het lokale archief laat het museum weten dat van alle in het databestand aanwezige inventarisnummers geen problematische objecten zijn vastgesteld.
Breda’s Museum beheert de collecties van vijf eigenaren: Stichting Stedelijk Museum Breda, Gemeente Breda, Stichting Bisschoppelijk Museum, de Stichting Hamers-IJsebrand en de Vereniging Vrienden van Breda's Museum. Al deze collecties werden onderzocht. Voor twee schilderijen, een tekening en twee topografische kaarten is in het RKD vervolgonderzoek gedaan, waarbij wel nieuwe gegevens aan het licht zijn gekomen, maar niets wijst op mogelijke problematische omstandigheden bij de verschillende transacties.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum heeft deelgenomen aan het museumonderzoek in 1999 en berichtte toen dat de oude inventarisboeken waren doorgenomen. Daarbij zijn geen aanwijzingen gevonden dat indertijd sprake is geweest van problematische verwervingen.

Bekijk de reactie van het Breda S Museum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het Breda’s Museum, waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1903, richt zich op de kunst en geschiedenis van Breda en omgeving. In de jaren ’80 is de nadruk komen te liggen op uitbreiding van de kunsthistorische collectie, met name van de 18e en 19e eeuw. Sinds 1998 is het museum gevestigd in de voormalige Chassékazerne en heeft het nog drie vaste museale exposities op historische locaties.