Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Museum Kennemerland

naar museumoverzicht

Museum Kennemerland

Westerhoutplein 1 1943 AA Beverwijk www.museumkennemerland.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomst in de collectie aangetroffen. Dit heeft het museum geconstateerd na het raadplegen van jaarverslagen, inventarisboeken, het registratiesysteem, oude correspondentie en het eigen archief. Het museum is in 1930 opgericht en de toenmalige collectie was deels afkomstig van de gemeente Beverwijk en deels verkregen door middel van schenkingen.
Tot 1937 verscheen wekelijks een lijstje met verworven voorwerpen in de krant. Vanaf de jaren 50 heeft het museum een meer regionaal wervingsbeleid gevoerd. Velser aardewerk en Kinheim tapijten zijn vooral vanaf de jaren 70 aangekocht. Veel stukken uit de collectie, waaronder negen 17e-eeuwse schilderijen, heeft het museum in bruikleen. Daarnaast zijn door de jaren heen veel werken geschonken door particulieren. 
In het huidige onderzoek is de periode 1940-1948 meegenomen. Ook hierover meldt het museum dat de aanwinsten vooral schenkingen betreffen. Daarnaast is een aantal aankopen gedaan. Voor maar een deel van de schenkingen en aankopen is de herkomst bekend.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Museum Kennemerland heeft niet deelgenomen aan het onderzoek in 1999, omdat het toen geen lid was van de Nederlandse Museumvereniging. Deze periode is in het huidige onderzoek meegenomen.

Over dit museum en de collectie

Het museum bezit een uitgebreide historische collectie over Midden-Kennemerland. De vaste collectie bestaat uit een groot aantal deelverzamelingen, waarvan Velser aardewerk en Kinheim tapijten de grootste zijn. Andere belangrijke deelcollecties zijn kinderspeelgoed, rederijkers blazoenen en huishoudelijke hulpmiddelen. Er wordt veel aandacht besteed aan de geschiedenis van de buitenplaatsen van Midden-Kennemerland door het tonen van oude prenten, schilderijen, archeologische voorwerpen en producten uit dit gebied.