Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Geldersche Kasteelen

naar museumoverzicht

Geldersche Kasteelen

Zypendaalseweg 44 6814 CL Arnhem www.mooigelderland.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het onderzoek, dat zich beperkt heeft tot de eigendommen van de genoemde drie stichtingen, heeft geen problematische herkomstgeschiedenissen aan het licht gebracht. Voor het onderzoek is de database, waarin de collectie van alle stichtingen is ingevoerd, gecheckt. Daarnaast zijn de oprichtingsakten, jaarverslagen en correspondentie bekeken. Een deel van de collectie bestaat uit voorwerpen die behoorden tot de families die verbonden waren met de onroerende bezittingen en is direct van particulieren verworven. Behalve verwervingen uit nalatenschappen, legaten en schenkingen zijn incidenteel schilderijen gekocht op veilingen en in de kunsthandel. Deze zijn door de onderzoekers van de Museumvereniging in het RKD onderzocht. De portretten in de collectie van de Brantsen van de Zyp Stichting stammen vrijwel allemaal uit onafgebroken familiebezit. In de collectie van de stichtingen bevinden zich geen joodse rituele voorwerpen.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

De Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen heeft destijds niet deelgenomen aan het museumonderzoek 1940-1948 omdat het onderzoek niet van toepassing was. Pas in oktober 1950 verwierf de stichting haar eerste voorwerpen in bruikleen. Vanaf juli 1953 werd de eigen collectie opgebouwd.

Bekijk de reactie van het Geldersche Kasteelen in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het Geldersch Landschap (opgericht in 1929) en de Vrienden der Geldersche Kasteelen (opgericht in 1940) voeren het dagelijks beheer over de collectie van de Brantsen van de Zyp Stichting (opgericht in 1951). De door Geldersche Kasteelen ingerichte landgoederen en kastelen (32) zijn voor het publiek toegankelijk gemaakt. De collectie telt 18.000 stukken.