Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Museum Bronbeek

naar museumoverzicht

Museum Bronbeek

Velperweg 147 6824 MB Arnhem www.bronbeek.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum heeft laten weten niet deel te nemen aan het onderzoek, omdat de collectie bestaat uit objecten zonder individuele herkenningswaarde zoals kleding en uniformen en documentaire objecten zoals foto’s en historische films.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Bekijk de reactie van het Bronbeek Museum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

In het museum is de geschiedenis van Nederlands-Indië en het Koninklijk Nederlands Indische Leger (KNIL) te vinden. De vaste tentoonstelling 'Het verhaal van Indië' belicht zowel de militaire rol van Nederland als het maatschappelijk leven in de kolonie vanaf de VOC-tijd. Het museum toont verhalen van ooggetuigen, kleding, uniformen en wapens, historische films en foto's.