Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Museum Stad Appingedam

naar museumoverzicht

Museum Stad Appingedam

Wijkstraat 25 9901 AE Appingedam www.museumstadappingedam.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum zegt geen reden te hebben aan te nemen dat in de collectie objecten zijn met een problematische herkomst. Het meldt dat de weinige schilderijen uit de collectie veeleer tot de volkskunst gerekend moeten worden. Het betreft objecten zonder herkenningswaarde, zodat herkomstonderzoek niet is gedaan. Voor het onderzoek naar de in aanmerking komende stukken heeft het museum oude inventarislijsten, notulenboeken en correspondentie geraadpleegd. Interessant is de reden van de stichting van het museum op 30 juli 1942: men besloot toen een museum op te richten ter bescherming van het eigen stedelijke cultuurgoed ter voorkoming van confiscatie van de objecten door de Duitsers.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum heeft niet deelgenomen aan het museumonderzoek in 1999. In het kader van het huidige onderzoek is ook naar deze periode gekeken.

Bekijk de reactie van het Appingedam Museumstad in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

De collectie van het museum bestaat uit objecten die de geschiedenis en ontwikkeling van de stad Appingedam en haar achterland Fivelingo vertellen. Het museum beheert schilderijen, gebruiksvoorwerpen en een uitgebreide zilvercollectie. Er wordt speciale aandacht besteed aan architectuur, stedenbouw en stadsontwikkeling.