Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

CODA

naar museumoverzicht

CODA

Vosselmanstraat 299 7311 CL Apeldoorn www.coda-apeldoorn.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum verklaart geen objecten in de collectie te hebben gevonden met een mogelijk problematische herkomst. De collectie van het Van Reekum Museum bestond uit moderne kunst van na 1960, dus deze collectie behoefde geen onderzoek. Voor de andere collectie, uit het voormalige Historisch Museum Apeldoorn, werden de inventarisboeken en verslagen van de historische collectie Felua en het Historisch Museum Apeldoorn geraadpleegd. De objecten zijn veelal verworven uit schenkingen en maar heel zelden uit aankopen. Historische Vereniging Felua kocht enkele werken van plaatselijke kunstenaars en een aantal topografische kaarten is verworven bij een Nederlands antiquariaat. 

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum meldde destijds dat het geen bijdrage kon leveren aan het Project Museale Verwervingen 1940-1948 aangezien men niet beschikte over gegevens waaruit kon blijken of er in genoemde periode voorwerpen zijn verworven. Het museum liet toen eveneens weten dat in het inventarisboek van 1956 diverse bruiklenen voorkomen, voor het merendeel objecten van weinig waarde. Er werd op gewezen dat een aantal bruiklenen later met instemming van de nazaten in een schenking is omgezet.

Bekijk de reactie van het Coda in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het CODA museum richt zich op moderne kunst en bezit een collectie schilderijen, sculpturen en grafiek van Nederlandse en internationale kunstenaars. Daarnaast heeft het aandacht voor sieraden en de regionale geschiedenis. De collectie is tot stand gekomen door samenvoeging van de collecties van twee musea. Het voormalige Van Reekum Museum verzamelde uitsluitend moderne kunst vanaf de jaren zestig. Het Historisch Museum Apeldoorn kwam voort uit de Historische Vereniging Felua en toonde de regionale geschiedenis.