Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Paleis Het Loo

naar museumoverzicht

Paleis Het Loo

Amersfoortseweg 7313 AA Apeldoorn www.paleishetloo.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft 1 object met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

De aankopen en schenkingen van Paleis Het Loo zijn van na 1971, toen het paleis als museum werd opgericht. De collectie telt circa 160.000 voorwerpen. Na uitsluiting van diverse categorieën, zoals objecten zonder herkenningswaarde en objecten vervaardigd na 1945, bleven er 402 voorwerpen over voor nader onderzoek. Behalve inventarissen werd ook het archief geraadpleegd. Ook werd onderzoek gedaan in het RKD en het SNK-archief.

Het museum meldt één schilderij met een problematische herkomstgeschiedenis, te weten Willem II te paard door Henri Auguste d’Ainecy comte de Montpezat. Na de oorlog werd aangifte van dit werk gedaan bij de SNK. De oorspronkelijke eigenaar Hieronymus Fraenkel moest het schilderij in 1943 inleveren bij de roofbank Lippmann, Rosenthal & Co.

De deelcollecties zilver en tekeningen / aquarellen zijn onderzocht en zijn gecontroleerd aan de hand van de beschikbare lijsten met vermiste werken. Er zijn geen gegevens gevonden die wijzen op een problematische herkomstgeschiedenis. Ook onderzoek naar de deelcollectie meubels zal naar verwachting door de aard van de objecten weinig resultaat opleveren, maar zal desalniettemin nog worden uitgevoerd.  

Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau (GVON)

Paleis Het Loo heeft een groot aantal objecten in bruikleen van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau (GVON). Deze vereniging achtte het van belang aan het onderzoek Museale Verwervingen vanaf 1933 mee te werken.

De collectie van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau (GVON) heeft betrekking op de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau en bestaat onder meer uit schilderijen, tekeningen, prenten, meubels, tafelzilver en curiosa. De vereniging heeft alle objecten die herkenningswaarde bezitten en zijn verworven tussen 1933 en heden onderzocht. Van 65 werken was de herkomstgeschiedenis niet geheel duidelijk. Deze zijn nader onderzocht in de inventarisboeken en correspondentie. Daarnaast zijn het registratiesysteem, veilingcatalogi, de website van het RKD en diverse andere internetbronnen geraadpleegd. De namen van de vervaardigers van de schilderijen, indien bekend, zijn gecheckt op de lijst van vermiste werken door Bureau Herkomst Gezocht. Ook is gekeken of de werken voorkomen op de Liro-lijst. Geen van de werken van de Geschiedkundige Vereniging komt op deze lijsten voor. De vereniging concludeert geen objecten te hebben aangetroffen met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden (SIMKNO)

Het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden (beheerd door SIMKNO) werd in 1954 in Den Haag geopend. In 1961 werd begonnen met de opbouw van een collectie Nederlandse en buitenlandse orde-, onderscheidings- en herinneringstekens, eresabels, uniformen van verschillende ridderorden en kostuums, schilderijen en voorwerpen die betrekking hebben op decoraties of gedecoreerden. De museumcollectie bevindt zich sinds 1961 als bruikleen in Paleis Het Loo.

De stichting meldt geen objecten met een problematische herkomstgeschiedenis in de collectie te hebben aangetroffen. Tot deze conclusie komt het museum na raadpleging van de collectieregistratie, inventariskaarten en het register van het museum en de stichting. Na een eerste onderzoeksronde bleven 44 objecten over voor verdere inspectie. Geen van deze objecten komt voor op de lijst ‘vermiste werken’ en de ‘Liro-lijst’ van de Stichting Nederlands Kunstbezit.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Paleis Het Loo deed destijds niet mee aan het museumonderzoek 1940-1948 en heeft om die reden die periode alsnog onderzocht. Er werden geen objecten met een problematische herkomstgeschiedenis aangetroffen.

Bekijk de reactie van het Paleis Het Loo in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Museum Paleis Het Loo werd in 1971 opgericht. In 1984 werd het voormalige Koninklijk Paleis na een grondige restauratie opengesteld voor het publiek. De vertrekken in het paleis geven een beeld van 300 jaar bewoning door de Oranjedynastie en belichten de ontwikkeling van het interieur van de 17e tot de 20e eeuw. De collectie bestaat uit verschillende deelcollecties zoals schilderijen, tekeningen, zilver, meubels, kunstnijverheid en foto’s.

Objecten

Willem II te paard

Willem II te paard

Kunstenaar/ Vervaardiger
Henri Auguste d'Ainecy comte de Montpezat
Titel
Willem II te paard
Jaartal
Circa 1840
Techniek
Olieverf op paneel
Afmetingen
14,2 x 11,5 cm
Inventarisnummer
KL 96
Categorie
Schilderijen
Museum
Paleis Het Loo

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Het schilderij behoorde tot de geconfisqueerde collectie van de joodse fotograaf H. Fraenkel, Amsterdam. 

Toelichting

Bij de Stichting...

meer informatie