Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Museum Het Rembrandthuis

naar museumoverzicht

Museum Het Rembrandthuis

Jodenbreestraat 4 1011 NK Amsterdam www.rembrandthuis.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van de bestandscatalogi, het registratiesysteem, jaarverslagen, het museumarchief dat zich bevindt in het Stadsarchief Amsterdam en veilingcatalogi uit de Rijksmuseum bibliotheek en het RKD. Onderzocht zijn Rembrandtprenten (300), grafiek van zijn leerlingen en navolgers, schilderijen (12, slechts een klein aantal is eigendom, de rest is bruikleen), tekeningen (12), verworven na 1933. Uit dit zorgvuldig uitgevoerde onderzoek zijn geen mogelijk problematische werken naar voren gekomen.
Drie Rembrandtprenten die in mei 1935 gekocht waren op een veiling bij Boerner te Leipzig, afkomstig uit een Duitse vorstelijke verzameling, riepen in eerste instantie vragen op. Nader onderzoek wees uit dat deze verkoop niet plaats vond onder politieke druk, maar een gevolg was van het feit dat door de voormalige eigenaar successierechten moesten worden betaald. 

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum deed mee met het museumonderzoek in 1999 en liet weten dat er geen aanknopingspunten gevonden waren die verdere naspeuringen in het archief (dat destijds in bewerking was bij het Stadsarchief) noodzakelijk maakten.

Bekijk de reactie van het Rembrandthuis Museum Het in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het museum is gevestigd in een oud koopmanshuis waar Rembrandt bijna 20 jaar gewoond en gewerkt heeft. Het museum bezit inmiddels een van de grootste verzamelingen Rembrandtprenten ter wereld. Behalve prenten, tekeningen en koperplaten bezit het Rembrandthuis een aantal schilderijen van Pieter Lastman, Rembrandts laatste leermeester, van Rembrandts eigen leerlingen en van tijdgenoten. Het museum houdt zich de laatste jaren bovendien bezig met het verzamelen van grafiek van Rembrandts voorgangers en navolgers.