Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

naar museumoverzicht

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

Frans van Mierisstraat 92 1071 RZ Amsterdam www.kog.nu

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het Genootschap meldt dat zich in de collectie geen objecten bevinden met een problematische herkomstgeschiedenis. Het onderzoek is verricht aan de hand van de uitvoerige inventarisboeken en jaarverslagen. Provenances die mogelijk twijfelachtig konden zijn, zijn bekeken. In het archief van de SNK is onderzoek gedaan door Bureau Herkomst Gezocht naar drie objecten. Dit heeft echter geen extra informatie opgeleverd. De drie objecten werden niet aangetroffen bij de vermiste werken en bleken ook niet te zijn gerecupereerd, geveild of teruggegeven aan de eigenaar. Het Genootschap meldt dat het na de Tweede Wereldoorlog voornamelijk legaten heeft ontvangen die afkomstig zijn uit oud familiebezit. Het betreft met name kunstnijverheid en prentkunst. 

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap heeft niet meegedaan aan het museumonderzoek 1940-1948 en heeft deze periode nu alsnog onderzocht.

Over dit museum en de collectie

Het Genootschap beheert een verzameling van ruim 35.000 voorwerpen van zeer uiteenlopende aard, zoals schilderijen, boeken, tekeningen, waaiers, gevelstenen en grafiek.
Een groot aantal objecten is als bruikleen in museale collecties opgenomen, waarbij het merendeel van de kostbare en unieke stukken naar het Rijksmuseum is gegaan.