Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Bijbels Museum

naar museumoverzicht

Bijbels Museum

Herengracht 366-368 1016 CH Amsterdam www.bijbelsmuseum.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum meldt dat het geen problematische aanwinsten heeft kunnen vaststellen. Voor het onderzoek zijn catalogi geraadpleegd en het onontsloten archief van de Centraal Bond voor Inwendige Zending en Philantropische Inrichtingen, tot 1973 de eigenaar van de collectie. Een aantal schilderijen is in het RKD nader onderzocht, omdat herkomstgegevens ontbraken. Omdat dit onderzoek geen extra informatie heeft opgeleverd, laat het museum weten dat voor deze schilderijen een problematische herkomstgeschiedenis weliswaar niet kan worden uitgesloten, maar dat er geen enkele indicatie gevonden is die daarop wijst.
De basis van de collectie van het Bijbels Museum is afkomstig van de Utrechtse dominee en grondlegger van het museum, Leendert Schouten, die in 1853 met verzamelen begon. Zijn Bijbelsch Museum was destijds gevestigd in Utrecht. De joodse ceremoniële objecten die zich in de collectie van het Bijbels Museum bevinden, zijn afkomstig uit Schoutens verzameling, op één geschonken gebedsmantel na. Het onderzoek naar de herkomstgeschiedenis hiervan is onderdeel van het promotieonderzoek dat de conservator van het Bijbels Museum momenteel uitvoert.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het Bijbels Museum meldde in 1999 dat in de periode 1940-1948 nauwelijks aanwinsten aan de collectie zijn toegevoegd en dat het geen problematische verwervingen heeft kunnen vaststellen.

Bekijk de reactie van het Bijbels Museum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het Bijbels Museum is gevestigd in twee Amsterdamse grachtenpanden, waar sinds 1880 het Nederlands Bijbel Genootschap gevestigd was. Het museum belicht de geschiedenis en de invloed van de religie op de cultuur en samenleving. Archeologische vondsten, religieuze voorwerpen, antieke bijbels, schilderijen en prenten maken deel uit van de collectie.