Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Allard Pierson

naar museumoverzicht

Allard Pierson

Oude Turfmarkt 127 1012 GC Amsterdam www.allardpierson.nl/

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft 1 object met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

UvA Erfgoed/Bijzondere Collecties heeft verkennend onderzoek gedaan naar de herkomst van objecten van het voormalige Universiteitsmuseum en het Theaterinstituut (TIN). Er is nader onderzoek verricht naar specifieke aspecten van de geschiedenis van de Bibliotheca Rosenthaliana in relatie tot verwante collecties in Nederland. Bij dit onderzoek is alleen de herkomst van boeken bekeken. Herkomstonderzoek naar gedrukte boeken is ingewikkeld omdat boeken in oplage worden gepubliceerd en niet uniek zijn. De boeken zijn geen onderdeel van een museale collectie waardoor ze buiten de kaders van het project Museale Verwervingen vallen. 

Voor het herkomstonderzoek 1933-1954 van het Universiteitsmuseum en het Theaterinstituut werden de journalen (aanwinstenregisters) geraadpleegd, correspondentie als aanvulling op de summiere gegevens in de journalen, jaarverslagen (gelet is op joodse namen) en mededelingen van (oud) medewerkers, met name bibliothecarissen.Van de tijdens en na de oorlog door de UB verworven boeken, manuscripten en papieren is een aantal bewaarnemingen bekend, die later als schenking in de collectie is opgenomen. Van veel andere is de herkomst onduidelijk gebleven.

Bij het onderzoek naar reguliere aankopen, bleek veel aangekocht bij de firma G.Th. Bom in de Amsterdamse Warmoesstraat, waarvan bekend is dat er tijdens de oorlog boeken uit joods bezit geveild werden. 

De collectie van het Theaterinstituut bevat een werk met een problematische herkomstgeschiedenis. Het betreft een schilderij afkomstig uit de voormalige collectie van J. Goudstikker. In oktober 1940 is dit schilderij in opdracht van Alois Miedl, die de kunsthandel dat jaar overnam, geveild bij het Amsterdamse veilinghuis Frederik Muller & Co.:

  • Martin Monnickendam, Schouwburgloge, 1912

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Omdat Bijzondere Collecties in mei 2007 zijn deuren opende, deed het niet mee met het museumonderzoek 1940-1948. Het rapport vermeldt wel de resultaten van het onderzoek van het Theater Instituut Nederland, waarbij onderzoek werd gedaan naar de herkomst van het archief van het Grand Theater Van Lier. Een artikel over de bibliotheek Van Lier verscheen naar aanleiding van dit onderzoek in de Boekenwereld, april 2000 (zie aanvulling op de Rapportage Museale Verwervingen 1940-1948, p. 8).

Bekijk de reactie van het Allard Pierson in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

De Bijzondere Collecties* omvatten het erfgoed van de Universiteit van Amsterdam. Er worden circa 1500 deelcollecties bewaard die dikwijls zonder documentatie zijn overgedragen of verworven. Daartoe behoren de omvangrijke bibliotheek en de collectie van het voormalige universiteitsmuseum. Het Theater Instituut, dat zijn deuren heeft moeten sluiten, heeft de verzameling aan Bijzondere Collecties in bruikleen gegeven. 

*In 2019 fuseerden de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam en het Allard Pierson Museum tot één organisatie, onder de naam Allard Pierson.

Objecten

Schouwburgloge

Schouwburgloge

Kunstenaar/ Vervaardiger
Martin Monnickendam
Titel
Schouwburgloge
Jaartal
1912
Techniek
Olieverf op doek
Afmetingen
200 x 163 cm
Inventarisnummer
TIN 105/ SKRA nr. 2195
Categorie
Schilderijen
Museum
Allard Pierson

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Dit schilderij is afkomstig uit de vooroorlogse collectie van de joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikker.

Toelichting

Het schilderij behoorde...

meer informatie