Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Allard Pierson Museum

naar museumoverzicht

Allard Pierson Museum

Oude Turfmarkt 127 1012 GC Amsterdam www.allardpiersonmuseum.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft 1 object met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het Allard Pierson Museum heeft intensief onderzoek naar de collectie uitgevoerd en geeft in de rapportage aan enkele objecten te hebben aangetroffen met een opvallende herkomstgeschiedenis. Uit het onderzoek blijkt dat zich in de collectie één kunstwerk met mogelijk problematische herkomstgeschiedenis bevindt.

Het museum maakte voor het onderzoek gebruik van het inventarisboek, inventariskaarten en het objectenarchief van het museum. Ook zijn waar nodig de inventariskaarten van Museum Scheurleer, het Scheurleer-archief en het archief van de Allard Pierson Stichting geraadpleegd. In een aantal gevallen zijn oude veilingcatalogi en een archief in het Nationaal Archief geraadpleegd. Een groot gedeelte van de begincollectie van het museum was afkomstig uit de collectie Scheurleer en de collectie van het voormalig Museum voor Kunstnijverheid te Haarlem. Beide collecties werden voor 1933 samengesteld.

In 1947 kocht het museum een papyruskoker bij Van Gend en Loos. De koker werd in 1939 ter verzending naar Caïro afgegeven. Er werd niet betaald, de verzender meldde zich niet meer waardoor de verzending niet door ging en het voorwerp werd verkocht. In een bijgesloten brief is de naam van de verzender niet goed te lezen. Ook het Van Gend en Loos-archief in het Nationaal Archief bood geen verdere informatie over dit object. Hoewel deze verwerving vraagtekens oproept valt dit geval buiten het kader van het onderzoek.

Een marmeren Kop van keizer Tiberius, in 1968 gekocht van een particulier, heeft mogelijk een problematische herkomstgeschiedenis. Op de inventariskaart staat vermeld: ‘In de oorlog gekocht van de voorganger van de antiquair Groen op de Spiegelgracht. Deze vermoedde dat de kop uit Duits bezit kwam.’ 

Het museum doet bovendien uitgebreid verslag van de collectie Zadoks-Josephus Jitta, die na de inbeslagname door de Liro-bank door het museum werd verworven. Na de oorlog is er enige discussie geweest over de vraag aan wie de collectie toebehoorde. Uiteindelijk heeft mevrouw Zadoks haar collectie teruggekregen en werden de Allard Pierson Stichting en de gemeente Amsterdam door de Liro-bank schadeloos gesteld.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het onderzoek Museale Verwervingen vanaf 1933 is een vervolg op het museumonderzoek Museale Verwervingen 1940-1948 dat de Museumvereniging in 1998-1999 deed. De ruim 400 musea die destijds lid waren van de Nederlandse Museumvereniging hebben toen meegedaan aan het onderzoek.

Bekijk de reactie van het Allard Pierson Museum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het Allard Pierson Museum is het archeologische museum van de Universiteit van Amsterdam. De collectie bestaat uit kunst- en gebruiksvoorwerpen uit de periode van 4000 v.Chr. tot 500 n.Chr. uit het Oude Egypte, het Nabije Oosten, de Griekse wereld, Etrurië en het Romeinse Rijk. In het museum bevinden zich onder andere mummies, sarcofagen en goden- en mensenbeelden.

Objecten

Kop van Tiberius

Kop van Tiberius

Kunstenaar/ Vervaardiger
Anoniem (Romeinse Rijk/Klein-Azië)
Titel
Kop van Tiberius
Jaartal
25–50 na Christus
Techniek
Marmer
Afmetingen
28,8 x 22,7 cm
Inventarisnummer
APM 8355
Categorie
Sculpturen
Museum
Allard Pierson Museum

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Het is onbekend van wie de heer Otten het object heeft gekocht. Niet duidelijk is of met ‘de voorganger van antiquair Groen’, de vader van Mozes Groen,...

meer informatie