Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Het Scheepvaartmuseum

naar museumoverzicht

Het Scheepvaartmuseum

Kattenburgerplein 1 1018 KK Amsterdam www.scheepvaartmuseum.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum verklaart een aantal objecten in bezit te hebben waarvan de herkomst in eerste instantie vragen opriep. Voor het onderzoek is uitgebreid gekeken naar o.a. jaarverslagen, notulenboeken, inventarisboeken en correspondentie. Een drietal werken werd in de jaren ’50 verworven op veilingen waar onder meer inbreng van de SNK geveild werd. Onderzoek door Bureau Herkomst Gezocht heeft uitgewezen dat de genoemde werken destijds niet door de SNK zijn ingebracht.
Ook werd er in de jaren ’30 een tiental boeken bij Duitse veilinghuizen en antiquariaten gekocht. Zij werden onderzocht op veilingetiketten en ex-librissen. Omdat het hierbij om voorwerpen met geringe individualiteitswaarde gaat, is het voor het museum vrijwel niet mogelijk verder onderzoek naar deze voorwerpen uit te voeren. Het projectteam Museale Verwervingen heeft vervolgens een poging gedaan de geschiedenissen van de bedrijven te onderzoeken waar de boeken verworven werden. Aan Werner Schroeder, de schrijver van ‘Die ‘Arisierung’ jüdischer Antiquariate zwischen 1933 und 1942’ (in: Aus dem Antiquariat. Zeitschrift für Antiquare und Büchersammler. NF 7 (2009), pp. 295-320, 359-386), is de lijst met aankopen in de jaren ’30 voorgelegd. Uit zijn commentaar blijkt dat er antiquariaten op de lijst voorkomen die in de jaren ’30 geariseerd werden. Vervolgens zijn de beschikbare veilingcatalogi geraadpleegd. Omdat annotaties ontbraken is er niet meer informatie over de herkomst van deze boeken boven water gekomen.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum heeft in 1999 onderzoek verricht naar de verwervingen in de periode 1940-1948. Er werd geconcludeerd dat er geen aanwinsten van twijfelachtige herkomst waren.

Bekijk de reactie van het Scheepvaartmuseum, het in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het Scheepvaartmuseum heeft de grootste maritieme collectie van Nederland en toont 500 jaar maritieme geschiedenis. De verzameling is divers en bevat o.a. schilderijen, schaalmodellen, wapens, navigatie-instrumenten en wereldkaarten. De schilderijen tonen Nederlandse zeeofficieren zoals Michiel de Ruyter en historische zeeslagen. De collectie kaarten bevat exemplaren van Willem en Joan Blaeu. Naast deze topstukken heeft het museum ook enkele schepen, waaronder een replica van het V.O.C. schip ‘Amsterdam’.